Internet applicaties zijn over de gehele wereld, waar een Internet toegang is, beschikbaar.

Onze Processen Manager is een applicatie die managers in staat stelt de workflow van processen binnen een organisatie eenvoudig te monitoren.


De NBAT beoordelingslijst is een applicatie die keurmeesters in staat stelt zijn of haar, rapport van de keuringen op eenvoudige wijze centraal te verwerken en verzekerd te zijn dat de punten berekening conform de NBAT eisen gaan. Daarbij zijn alle gegevens gelijk voor iedereen beschikbaar en kunnen belangstellende snel geinformeerd worden. Door de ingesloten reken methodiek gaat het ook altijd gelijkwaardig.

//-->